Diệp Lâm Anh cũng khiến người xem không thể rời mắt.